تبلیغات
 گروه آموزشی درس فرهنگ وهنر استان سمنان - ارزشیابی پایانی درس فرهنگ وهنر

ارزشیابی پایانی درس فرهنگ وهنر


ارزشیابی كتاب فرهنگ و هنر پایه های هفتم و هشتم ونهم


شیوه ارزشیابی پیشرفت هنری دانش آموزان در درس فرهنگ و هنر پایه اول و دوم وسوم دوره متوسطه اول "ارزشیابی فرایندی"


است. این بدان معناست كه درس فرهنگ و هنر فاقد ارزشیابی پایانی به معنی مصطلح آن است و شیوه ارزشیابی این درس


بیشتر بر اساس بررسی پوشه كار در حوزه های تجسمی. سنتی و خوشنویسی؛ و در هنرهای آوایی و نمایشی آزمون عملكردی


است كه در فرایند یاددهی - یادگیری در كلاس انجام خواهد شد.


تاریخ : شنبه 15 اسفند 1394 | 09:24 ق.ظ | نویسنده : مهدی نیکنامی | نظرات

  • paper | بلاگ اسکای | ایران موزه